Kategoriler
İlişki Odaklı Veri Analizi İş Zekası

Veri Görselleştirme ile Verilerin Hikâyesini Dinleyin!

The greatest value of a picture is when it forces us to notice what we never expected to see.”

John W. Tukey

Aslında verinin görselleştirilmesinden önce beynimizin görseli nasıl daha hızlı algıladığına bir bakalım, bu durum veri görselleştirmenin önemini daha net anlamamızı sağlayacak. Sıradan bir metinle karşılaştırıldığında, ortalama bir kişi görsel bilgileri çok daha iyi kavrayabiliyor.  Bu durum, beyne iletilen bilginin %90’ının görsel olması ve görsellerin beyinde metin hızının 60.000 katı daha yüksek hızda işlenmesi ile ilgili.

Dolayısıyla algılarımızın çok daha açık ve hızlı işlemesi gereken büyük veri analizinde veri görselleştirmenin kullanılması kaçınılmazdı.  Veri dünyasının karmaşık sayı ve harflerinden oluşan zor dilini yorumlamak için devreye giren veri görselleştirme ile bu verileri hikâyeleştirebiliyor ve çok daha kolay algılanabilir estetik görsellere dönüştürebiliyoruz. Bu sayede de verileri çok daha doğru yorumlayabiliyor ve çok daha kızlı karar alabiliyoruz. Bunu birbirinden bağımsız görsellerin bir araya getirilerek portre oluşturma sanatı olan mozaik resimlere de benzetebiliriz.

Verilerimiz, işletmemizi ileriye taşımamıza yardımcı olabilecek önemli iç görüler içerir. Ancak işletmemiz için etkili iç görüleri doğru yakalayamadıktan sonra veriler sadece bir yığın olarak kalır. Bu parçaları doğru yorumlamak her zaman kolay değildir. “Etkileşimli görsel keşif” olarak da bilinen veri görselleştirme programları ile verilerdeki kalıpları ve eğilimleri vurgulayabiliyor, böylece biz verilerin hikâyesini dinlerken işletmemiz için gerekli iç görüleri çok daha rahat kavrayabiliyoruz. Bunu, analiz edilen verilerin özelliklerini temsil eden renkler, boyutlar, şekiller ve hareketler ve grafik görüntülerin manipülasyonu yoluyla sağlayabiliyoruz. Özetle, normalde klasik formatta sunulan karmaşık ve kafa karıştıran verileri, kolay algılanabilir grafik ara yüzler ile rahatça anlaşılır hale getirebiliyoruz.

Ne zaman karmaşık sayılar ve şekiller bir “mozaik tablo” oluşturmaya başladı?

Aslında verilerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için görsel kullanımı 17. Yüzyılda harita ve grafik kullanımlarından beri var oldu. Ancak dijital çağa girmemizle birlikte verinin görselleştirilmesi çok daha farklı bir boyuta ulaştı. Bilgisayarlar ve diğer dijital araçlarla hem veri havuzu katlanarak büyümeye başladı hem de bu veriler çok daha hızlı işlenebildi. Bu koşullarda, büyük veri dünyasını anlayabilmek için veri görselleştirme araç ve teknolojileri, veri odaklı karar mekanizmasını kurumlara yerleştirebilmek için gerekli. Buna sanat ve teknolojinin bir araya gelmesi de diyebiliriz.

Veri Görselleştirme: Salt infografikten çok daha kapsamlı bir kavram.

Az önce ne kadar kapsamlı ve önemli bir teknoloji olduğunu anlattığımız veri görselleştirmeyi sadece bir infografikten ibaret olarak algılarsak büyük haksızlık etmiş oluruz. İnfografik terimi, 1960’lı yıllarda ‘information graphics’ yani bilgi grafiği tanımlamasının birleşimi olarak ortaya çıktı. Bu infografikler sayesinde sayıların dikkat çekebilmesi için daha büyük punto ve farklı şekillerle sunulması sağlandı. Ancak infografiklerin vurgulamak istediği, bu noktada yine “rakamlar”dı. Diğer yandan, veri görselleştirmenin bize söylemek istediklerinin rakamlarla çok da bir ilgisi yok. Veri görselleştirme teknolojileri olguları bize soyut bilgiler olarak sunmayı amaçlar ve böylece çıkarımlar yapmamıza olanak tanır. Üstelik veri görselleştirme objektif değil sübjektiftir; yani her kullanıcı kendi amacına göre verileri yorumlayabilir, farklı çıkarımlarda bulunabilir.

Peki, hangi durumlarda kullanılır bu veri görselleştirme?

Elinizde anlamlandırmayı bekleyen veriler oluştuğu an veri görselleştirmeden faydalanmaya başlayabilirsiniz. Elinizdeki bu verileri ilgi çekici ve kolay anlaşılır hale getirmek, verilerinizdeki eğilimleri ve aykırılıkları değerlendirmek, verilerin hikâyesini anlamak, bir tezi pekiştirmek ve veri kümesindeki önemli kısımları vurgulamak istediğiniz an doğru veri görselleştirme araç ve teknolojilerini kullanmaya başlamanız gerekir.

Bunların yanı sıra veri görselleştirme ile dikkat edilmesi ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilir, müşterilerinizin davranışlarını tetikleyen unsurları ortaya çıkarabilir, pazar araştırmalarınızı çok daha kapsamlı yapabilir ve satış hacimlerini tahmin edebilirsiniz.

Ve belki de en önemlisi, veri görselleştirme size hiç farkında olmadığınız bir sorunu size gösterebilir, önceden çözüm alarak kayıpların önüne geçmenize ve benzer senaryolarda aksiyon oluşturmanıza yardımcı olabilir.

“Ama ben veri bilimci değilim…”

Veri odaklı stratejilerin benimsenmesi ile birlikte artık bu verilerin yorumlanması sadece tek bir birimden yönetilmiyor ki verilerin çok daha kolay ulaşılabilmesi ve hızlı analizi için mevcut teknolojiler de hızla gelişmekte. Dolayısıyla veriyi doğru yorumlamak artık iş hayatındaki herkesin görevi olmak yolunda hızla ilerliyor. Yani teknolojiye adapte olamayan kurumların yok olmaya başladığı günümüz rekabet ortamında veriyi doğru okuyabilmek hem sizi, hem de kurumunuzu her zaman bir adım önde tutuyor.

En sık kullanılan veri görselleştirme yöntemlerine bakalım:

Grafik Çubuğu: Genellikle verileri değer bakımından karşılaştırmak için kullanılır.  Performans değerlendirmesi buna örnektir.

Histogram: Verileri, belirli bir süre içerisinde değerlendirir. Örneğin yıllık satış rakamlarınızı, histogram ile görselleştirilebilişiniz.

Dağılım Grafiği: İki farklı değişken arasında korelasyonu görmek için kullanabilirsiniz. Örneğin belirli bir sürede işsizlik ve enflasyon değerleri arasındaki korelasyona bakmak için dağılım grafiğini kullanabilirsiniz. Bu grafikleri 3D olarak da yapabilirsiniz.

İlişki Odaklı Görselleştirme: Sorgulamalarınız için farklı veri grupları arasındaki bağlantıları ve kümelenmeleri bu görselleştirme metodu ile çok daha kolay saptayabilirsiniz. Bu yöntem özellikle suç ve sahtekârlık saptama için çok sık tercih edilen bir yöntem.

Isı Haritası: Renklerin ustaca kullanıldığı bu yöntemi de özellikle risk analizinde tercih edebilirsiniz.

Kısaca…

Veri görselleştirme ile oldukça kısa bir zaman diliminde bireysel olarak bakabileceğinizden çok daha fazla veriyi gözlemleyebilir, böylece iç görüleri ve problemleri çok daha hızlı saptayabilirsiniz. Veri görselleştirme karar verme süreci ve problemin çözümü için bize en önemli kısa yolu gösterirken, fırsatları da keşfetmemize imkân tanıyor. Konuya bu açıdan baktığımızda biz ve kurumumuz için ne kadar önemliymiş, öyle değil mi?

Datateam olarak ürün ve hizmetlerimizle veri odaklı dönüşümünüzde yanınızda oluyor, en modern veri görselleştirme teknolojilerini ThothBI ve Datactive ürünlerimizle kurumunuza taşıyoruz.

Kaynaklar:
Gartner Simpleshow