Kategoriler
İlişki Odaklı Veri Analizi İş Zekası

Dijital Çağda Ayakta Kalabilmek için Veri Odaklı Kurum Kültürü Oluşturmak Neden Önemli?

Rekabet ortamında dijitalin getirdiği avantajlardan yararlanmayan firmaların kalıcılığı ciddi tehlike altında. Özellikle pandemi sürecinde dijital dönüşüme ayak uyduramayan şirketlerin birçok yönden yaşadığı sıkıntılara şahit oluyoruz.

Bu durum firmaları doğru karar verme, zamanı yönetebilme ve dolayısıyla kârlarını artırabilmeleri için güçlü teknolojiler içeren altyapılar kurmaya yöneltiyor.

Dijitale Adaptasyonun Temel Basamağı:  Doğru Veri Analiz Yönteminin Oluşturulması

Dijital dönüşüme adapte olmak için firmaların öncelikli adımlarından bir tanesi veri odaklı yaklaşımları benimsemesi. Ancak veri odaklı yaklaşımda yalnızca veriye sahip olmak yeterli olmuyor. Eldeki veriler doğru analiz edilip yönetilmediği takdirde sadece bir yığın olarak kalıyor.  Diğer yandan dijital ayak izlerimizle her gün katlanarak büyüyen veri dünyasında, bu analizi salt insan gücü ile gerçekleştirmek neredeyse imkânsız. Bu durumda kurumların imdadına doğru veri analiz yöntemleri ve iş zekâsı sistemleri yetişiyor. Şirketler optimizasyon ve karar süreçlerini bu analizlerden elde ettikleri bilgiler doğrultusunda şekillendiriyor. Artık iş analitiği araçları ve AI/ML algoritmaları kullanılarak kolayca toplanabilen, depolanabilen ve analiz edilebilen verilerle ciddi anlamda iş gücü ve zaman tasarrufu sağlamak mümkün. Bu durum pek tabii şirketin kârlılığını da olumlu yönde etkiliyor.

Veri analizi denilince yalnızca rakamların ve tabloların sunulması gibi bir algı oluşsa da aslında bu kavram çok daha fazlasını içeriyor. Verilerin kaydedilmesi, analizi, aralarındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması ve sonuca ulaşım süreci için çok daha profesyonel ve derinlemesine bir yaklaşım gerekiyor.

Konu ya da sektör ne olursa olsun, daha sağlam adımlar atabilmek için her zaman geleceği öngörebilmek gerek. Ancak dijital çağın devasa veri havuzlarında çok fazla değişkeni bir arada yorumlamak, insan gücü ile neredeyse imkânsız. Bu noktada da çağa ayak uydurabilen firmaların yönelimi yine doğru iş zekâsı sistemi oluyor. Bu firmalar, daha çevik hareket edebilme yeteneği ile en etkili kararı en düşük maliyetle en hızlı şekilde alarak rekabet avantajı elde ediyor.

Veri Odaklı Kurum Kültürü Oluşturmanın Avantajları

Etkili Karar Alma Süreci

Veri analiz yazılımlarının doğru içgörüleri sunabilmesi için sistemin kurumun stratejisine göre kurgulanması gerekli. Bu noktada amaca en uygun sistemin tercih edilmesi çok önemli.* Kurumun elindeki verilerden beslenen sistem, ayrıntılarda kaybolan içgörüleri, tehlikeleri, fırsatları ya da problemleri tek seferde karşımıza çıkarabilecek yeteneğe sahip. Üstelik bu sistemleri kullanmak günümüz teknolojisiyle çok daha kolay. Doğru veriler doğru bir şekilde sisteme geldiği zaman, sistemin sorgulama, filtreleme ve veri görselleştirme yetenekleri devreye giriyor ve tek bir tıkla tüm senaryo anında önümüze gelebiliyor. Size ise sadece geçmiş, mevcut ve gelecek zamanla ilgili öngörüler içeren bu içgörülerle stratejik kararlarınızı desteklemek kalıyor.

Problemlerin Belirlenmesi ve Etkin Optimizasyon

Şirketlerin içerisindeki ufak gibi görünen sistemsel bozukluk zincirleme gelir kaybına neden olabiliyor. Bu gibi durumların önüne yine doğru veri analizi yöntemiyle geçebilmek mümkün. İş süreçlerindeki kişilerin hareketleri ve müşteri davranış ve geri bildirimlerinin ölçülmesi yoluyla, olası davranışlar ve getirileri yorumlanabilir ve öngörülen senaryoya göre basit bir önlemle ciddi bir kaybın önüne geçilebilir.

Derinlemesine Maliyet ve Zaman Analizi

Şirketlerin ilk merak ettiği ve optimizasyonuna öncelik verdiği konu maliyet analizi. Şirketlerin kâr ve zarar hesapları elbette veri analiz sistemi olmadan da yapılabilir. Ancak tüm hareketlerin yer aldığı veri havuzundan, detaylarda kaybolan işletme giderleri, üretim sürecinde beklenmedik problemler, zaman içerisinde masrafların artma ve azalma dönemleri gibi bulguları fark ederek çok daha derinlemesine bir analiz elde etmek mümkün. Çevik olanın kazandığı günümüz rekabet ortamında zaman da en az para kadar değerli. Büyük veri ile maliyet gibi zaman kayıpları da ölçümlenebilir, kaybın nedenleri ortaya konulabilir ve çok daha doğru bir planlama ile zamandan büyük ölçüde tasarruf edilebilir.

İlişki Odaklı Veri Analizi ile Senaryoların Keşfi

Bu sistemler, farklı veri kaynakları üzerinden karmaşık sorgulamalar yapılması ve sonuçların görselleştirilmesi üzerine kurgulanıyor. Böylece bağlantıların çok net bir şekilde ortaya konulmasına olanak tanıyor. İlişki odaklı veri analizi sadece iş sürecini yönetmek için kullanılmıyor. Bu sistem ile veriler arasındaki bağlantıları çözerek olağan dışı hareketleri tespit etmek ve suiistimallerin önüne geçmek de mümkün. Bu yöntemin özellikle kamu kurumları,  emniyet yetkilileri ve bankacılık-sigortacılık sektörlerinde kullanılması artık neredeyse zorunlu. Fütüristik görünen bu teknoloji aslında giderek yaygınlaşıyor ve kullanan kurumların imajını da ciddi anlamda yükseltiyor.

Sektöre Hâkimiyet, Fırsatları Yakalamak ve Etkili AR-GE Çalışmaları

Her endüstride firmalar rekabet ortamında öne çıkmak için güçlü AR-GE çalışmalarına oldukça önem verir. Büyük veri analizi yöntemleri AR-GE çalışmalarında da şirketlere yol gösterici bir role sahip. Veri analiz sistemleri, AR-GE çalışmalarında endüstri hareketlerinin ve müşteri eğilimlerinin incelenmesi ve elde edilen iç görüler üzerinden ürünlerin geliştirilmesi için kullanılıyor.  Ayrıca bu iç görüler üzerinden firmalar, pazar performanslarını da öngörebiliyor ve planlamalarını pazarın ilerleyişine göre şekillendirebiliyorlar.

Genel hatlarıyla bahsettiğimiz doğru veri analiz yönteminin firmalara getirileri aslında çok daha derin. Siz de bu sistemlerden faydalanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçmeniz yeterli!

Sizin için çözümlerimize birlikte bakalım

Kaynaklar:
getsmarter businesspartnermagazine intelligentq brandlitic grow