Kategoriler
İlişki Odaklı Veri Analizi İş Zekası

Dijital Çağda Ayakta Kalabilmek için Veri Odaklı Kurum Kültürü Oluşturmak Neden Önemli?

Rekabet ortamında dijitalin getirdiği avantajlardan yararlanmayan firmaların kalıcılığı ciddi tehlike altında. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde dijital dönüşüme ayak uyduramayan şirketlerin birçok yönden yaşadığı sıkıntılara şahit olduk.

Bu durum firmaları doğru karar verme, zamanı yönetebilme ve dolayısıyla kârlarını artırabilmeleri için birçok birimde güçlü teknolojiler içeren altyapılar kurmaya yöneltti.

Dijitale Adaptasyonun Temel Basamağı:  Doğru Veri Analiz Yönteminin Oluşturulması

Dijital dönüşüme adapte olmak için firmaların öncelikli adımlarından bir tanesi de veri odaklı yaklaşımları benimsemesi. Ancak veri odaklı yaklaşımda yalnızca büyük veriye sahip olmak yeterli olmuyor. Eldeki veriler doğru analiz edilip yönetilmediği takdirde sadece bir yığın olarak kalıyor.  Ancak dijital ayak izlerimizle her gün sürekli büyüyen veri dünyasında, bu analizi salt insan gücü ile gerçekleştirmek neredeyse imkânsız. Bu durumda kurumların imdadına doğru veri analiz yöntemleri ve iş zekâsı sistemleri yetişiyor. Şirketler optimizasyon ve karar süreçlerini bu analizlerden elde ettikleri bilgiler doğrultusunda şekillendiriyor. Artık iş analitiği araçları ve AI/ML algoritmaları kullanılarak kolayca toplanabilen, depolanabilen ve analiz edilebilen verilerle sadece iş gücünden değil, zaman ve kazançtan da ciddi anlamda tasarruf sağlanıyor.

Veri analizi denilince yalnızca rakamların ve tabloların sunulması gibi bir algı oluşsa da aslında bu kavram çok daha fazlasını içeriyor. Verilerin kaydedilmesi, analizi, aralarındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması ve sonuca ulaşım süreci için çok daha profesyonel ve derinlemesine bir yaklaşım gerekiyor. Doğru veri analizi yöntemi verilerin arasındaki bağlantıları ortaya çıkararak yorumlama ve sunma imkânı tanırken süreç yönetimi için gerekli iç görüler yakalanıyor. Ancak, doğru sonuçlara ulaşılabilmesi için veri analiz stratejisinin kuruluşun işletme stratejisine uygun olarak kurgulanması çok önemli. Doğru kurgulanmış bir strateji ile hızlı karar verebilme yetisinin rekabet ortamında öne geçirdiği bu dönemde, veri analiz teknolojileri çok kısa sürelerde en efektif kararların alınmasına olanak tanır.

Veri Odaklı Kurum Kültürü Oluşturmanın Avantajları

Etkili Karar Alma Süreci

Konu ya da sektör ne olursa olsun, daha sağlam adımlar atabilmek için her zaman geleceği öngörebilmek gerekir. Ancak zamandan ve iş gücünden tasarruf ederek en kârlı karara ulaşmak için dijital çağın devasa veri havuzlarında çok fazla değişkeni bir arada yorumlamak, insan gücü ile neredeyse imkânsız. Bu noktada da çağa ayak uydurabilen firmaların yönelimi yine doğru iş zekâsı sistemi oluyor. Bu firmalar, daha çevik hareket edebilme yeteneği ile en etkili kararı en hızlı şekilde alarak ve bunu düşük maliyetlerle elde ederek rekabet avantajı elde ediyor.

Problemlerin Belirlenmesi ve Etkin Optimizasyon

Şirketlerin içerisindeki ufak gibi görünen sistemsel bir bozukluk zincirleme gelir kaybına neden olabilir. Bu gibi durumların önüne yine doğru veri analizi çözümü ile geçebilmek mümkün. İş süreçlerindeki kişilerin hareketleri ya müşteri geri davranış ve geri bildirimlerinin ölçülmesi yoluyla olası davranışlar ve getirileri yorumlanabilir ve öngörülen senaryoya göre basit bir önlemle ciddi bir kaybın önüne geçebilir.

Derinlemesine Maliyet ve Zaman Analizi

Şirketlerin ilk merak ettiği ve optimizasyonuna öncelik verdiği konu maliyet analizi. Şirketlerin kâr ve zarar hesapları elbette büyük veri analiz sistemi olmadan da yapılabilir. Ancak tüm hareketlerin yer aldığı veri havuzundan detaylarda kaybolan ve görülemeyen işletme giderleri, üretim sürecinde beklenmedik problemler, zaman içerisinde masrafların artma ve azalma dönemleri gibi bulguları fark ederek çok daha derinlemesine bir analiz elde etmek mümkün. Çevik olanın kazandığı günümüz rekabet ortamında zaman da en az para kadar değerli. Büyük veri ile maliyet gibi zaman kayıpları da ölçümlenebilir, kaybın nedenleri ortaya konulabilir ve çok daha doğru bir planlama ile zamandan büyük ölçüde tasarruf edilebilir.

İlişki Odaklı Veri Analizi ile Senaryoların Keşfi

Bu sistemler farklı veri kaynakları üzerinden karmaşık sorgulamalar yaparak, sonuçların görselleştirilmesi üzerine oluşturulmuştur ve bağlantıların çok net bir şekilde ortaya konulmasına olanak tanır. Bu sistemler yalnızca iş sürecini yönetmek için kullanılmamaktadır. Özel ilişkisel veri analiz yöntemleri ile veriler arası bağlantılar çözülerek olağan dışı hareketler tespit edilebilir, suiistimallerin önüne geçilebilir. Bu yöntem özellikle kamu kurumları,  emniyet yetkilileri ve bankacılık-sigortacılık sektörlerinde tercih edilmesi elzem olan bir veri analiz sistemidir. Fütüristik görünen bu teknoloji aslında giderek yaygınlaşıyor ve kullanan kurumların imajını da ciddi anlamda yükseltiyor.

Sektöre Hâkimiyet, Fırsatları Yakalamak ve Etkili AR-GE Çalışmaları

Her endüstride firmalar rekabet ortamında öne çıkmak için güçlü AR-GE çalışmalarına oldukça önem verir. Büyük veri analizi yöntemleri AR-GE çalışmalarında da şirketlere yol gösterici bir role sahip. Veri analiz sistemleri AR-GE çalışmalarında endüstri hareketlerinin ve müşteri eğilimlerinin incelenmesi ve elde edilen iç görüler üzerinden ürün geliştirmeye yönelik kullanılabilir.  Ayrıca bu iç görüler üzerinden firmalar, pazar performanslarını da öngölerebilirler ve planlamalarını pazarın ilerleyişine göre şekillendirebilirler.

Genel hatlarıyla bahsettiğimiz doğru veri analiz yönteminin firmalara getirileri aslında çok daha derin. Bizleri takipte kalarak veri analiz yöntemleri ve bu sistemlerin kurumlara ve sektörlere getirileri hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir;  sektörel gelişmeleri hakkında haberdar olabilirsiniz. 

Kaynaklar:
getsmarter businesspartnermagazine intelligentq brandlitic grow