Şirketler Arası Rekabette Büyük Veri

İş dünyasının en trend kelimesi “büyük veri” oldu. Herkes büyük veri nedir, ne kadar büyüktür, nasıl işlenir ve nasıl toplanır anlamaya çalışıyor. İşin özünde ise elbette bu önemli kavramı anlayıp avantaja çevirme çabası var. İçinde bulunduğumuz rekabetçi ekonomide, yaşanan her gelişme karı arttırmak ve rekabette şirketlerin elini güçlendirmek için kullanılmıyor mu sonuçta? Peki, büyük veri şirketler arası rekabette nasıl kullanılabilir? Büyük veriyi anlamak ve doğru şekile işlemek, şirketlere nasıl bir avantaj kazandırabilir? İşte esas soru bu!

Büyük Verinin Üç Anahtarı

büyük veri şirket rekabeti

Büyük veri, şirketlere üç adet farklı anahtar veriyor. Bu üç anahtarla hangi kapıları açacakları, ve bu kapıların nereye çıkacağı ise şirketlerin büyük veriyi nasıl kullandığına kalıyor. Önce anahtarları tanımak, sonra da bu anahtarların hangi kapıları açabileceğine bakmak; işinizi kolaylaştıracaktır.

1. Anahtar: Hacim

Büyük verinin en önemli üç özelliğinden ilki hacimdir. Adınından da anlaşılabileceği gibi büyük veri oldukça büyüktür.  Farklı kaynaklardan derlenip toplanan oldukça geniş hacimde bir veri setinden bahsediyoruz. İş ilişkileri, sosyal medya, makineler arası iletişim gibi pek çok farklı alışveriş, arkasında veri izleri bırakır ve bu farklı kaynaklardan toplanan veriler birleşerek büyük veriyi oluşturur. Kısacası herhangi bir şirketin etkinlik alanına göre elindeki büyük verinin hacmi farklılık gösterecektir.

2. Anahtar: Hız

Hız, aslında günümüz dünyasında her türlü etkileşimi betimleyen bir sözcük. Dünya o kadar süratli bir şekilde değişiyor ki, büyüklükleri fark etmeksizin tüm şirketlerin buna ayak uydurmak için çalışması gerekiyor. Her bir alanda gerçekleşen bu hızlı alışverişler, büyük verinin de hazla büyümesine yol açıyor. Farklı alanlarda hız arttıkça büyük verinin büyüme hızı da artıyor. Bu nedenle büyük veriyi avantaja çevirmek isteyen şirketlerin hızlı bir cevap verebilirliği olması gereklidir.

3. Anahtar: Çeşitlilik

İlk iki anahtarı anlatırken aslında bu duruma da değindik. Büyük veri, çeşitli kaynaklardan beslenen bir veri grubu. Bir şirketin her bir biriminin her bir hareketi, ya da bir endüstrinin her bir parçası arasındaki iletişim büyük veriyi besliyor. Büyük veriyi şirketler arası rekabette avantaja çevirmek isteyenlerin, bu çeşitliliği anlamlandırabilir olması gerekmektedir.

 

Büyük Veri Şirketlere Ne Kazandırır?

şirketlerde büyük veri

Şirketler arası rekabette büyük veriden anlamlar çıkarmanın pek çok avantajı vardır. Büyük veriyi iyi tanımak ve iyi bir şekilde kullanmak, bu avantajları kullanabilmek anlamına gelir. Bu yollardan derlediklerimiz şu şekilde;
– Maliyet Analizi: Bir şirketin tüm hareketlerinin bir büyük veri havuzu içerisinde tutulduğunu düşünün. İlk olarak hangi veri grubuna bakmayı tercih edersiniz? Pek çok kişinin ilk merak edeceği, ve optimize etmek için ilk değineceği konu maliyet analizi olacaktır. Bir şirketin kar ve zarar analizini büyük veri olmadan da görebiliyoruz. Ancak büyük veri bize bundan daha fazlasını verir. Detaylarda kaybolan işletme giderleri, üretim sırasında ortaya çıkan beklenmedik sonuçlar, zaman içerisinde masrafların artma ve azalma dönemleri… Her biri bu şekilde ortaya çıkabilir.
– Zaman Yönetimi: Bir şirket için para kadar önemli, hatta belki ondan daha önemli bir şey varsa, o da zamandır. Kimi zaman bir operasyon ne kadar iyi planlanırsa planlansın zamanla ilgili bir takım problemlerin önüne geçilemez. İşte bu gibi durumlarda zamanı en iyi şekilde yönetebilmek için, büyük veriden yararlanılabilir. Çünkü büyük veri bir şirketin faaliyet gösterdiği tüm alanlardaki zaman harcamalarını ortaya koyacaktır.
– Ürün Geliştirme: Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, endüstri farklı gözetmeksizin şirketlerin rekabette önünü açan en önemli özelliktir. Bu nedenle ürün geliştirme alanında büyün verinin kullanılması oldukça önem taşımaktadır. Büyük veri ile incelenen endüstri hareketleri ve müşteri eğilimleri sayesinde yeni ürünler geliştirilebilir. Bu ürünlerin pazar performansını önceden kestirmek de yine büyük verinin sağladığı içgörülerle mümkün olacaktır.
– Şirketin İmajı: Büyük veri, gündeme ilk ve en dikkat çekici olarak sosyal medya alanında çıktı. Çünkü ana sayfamızda düşünmeden aşağıya inerken fotoğraflara bıraktığımız her bir ifade ve her bir yorum, tahminlerin ötesinde bir büyük veri hazırlıyordu. Bundan yola çıkarak, şirketlerin büyük veriyi rekabette avantaja çevirebileceği bir başka alandan, yani imajdan söz edilebilir. Bir şirketin online imajı, marka güvenilirliğinden pazarlamaya kadar pek çok alanı etkilediği için, bu alandaki verileri iyi analiz etmek ve rekabette avantaja kullanmak oldukça önemlidir.Bir Cevap Yazın