Büyük Veriyi En Çok Kullanan Sektörler Hangileri? 

Büyük veri kavramı, duyanların zihninde bilgi teknolojileri alanını canlandırıyor. Sanki birler ve sıfırlardan oluşan karmaşık bir dünyaya ait bir kavram gibi geliyor. Aslında büyük veri, pek çok farklı alanda kullanılıyor. Büyük veriyi en çok kullanan sektörler, her geçen gün artıyor.

logistikte büyük veri

Lojistik ve Seyahat

Büyük verinin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerden bir diğeri de lojistik… Oldukça geniş bir alanı kapsayan lojistik sektörü içerisinde; hem üretim amaçlı hem de hizmet amaçlı ulaşım servisleri yer alıyor. Bir başka değişle hem bir fabrikanın ürettiği malların satış noktalana ulaştırılması, hem de bir noktadan ötekine seyahat etmek lojistik sektörü içerisinde.
Bir mal veya hizmetin bir noktadan diğerine aktarılması sırasında, yapılan her türlü hareket, büyük veri içerisinde toplanıyor. Bu verilerin incelenmesi ile oluşabilecek muhtemel hatalar önceden tahmin edilebiliyor ve bunların önüne geçilebiliyor. Seyahat alanında ise büyük veri, hizmetin kusursuz bir şekilde verilmesi için kullanılıyor. Uluslararası havayolu operasyonları, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, hava şartları gibi acil durumlarda ulaşımın aksamadan devam ettirilmesi için büyük veriden yararlanılabiliyor.

buyuk-veri-kullanan-sektorler-4

Telekomünikasyon Sektöründe Büyük Veri

Büyük veri denince akla ilk gelen sektörlerden bir tanesi telekomünikasyon. İletişim araçları ile yaptığımız bütün aksiyonlar, telekomünikasyon sektörü içerisinde büyük veri olarak kaydediliyor. Bu aksiyonlar arasında bireysel telefonlarla mesajlaşma ve telefonlaşma ile yapılan veri alışverişinin yanısıra; uydular arasındaki bağlantı, çağrı merkezlerindeki görüşmeler, veya açık ve kapalı ağ bağlantıları içerisindeki hareketler de yer alıyor.
Telekomünikasyon sektöründe çalışma düzeninin optimizasyonu için büyük veriden pek çok farklı şekilde yararlanılıyor. Kullanıcıların özelleştirilmiş içerikler görmesi, doğru anda doğru reklamın servis edilmesi, servis sağlayıcıların çözüm yaratmak adına sorun analizi yapması için büyük veri mühendisliği yapılıyor. Telekomünikasyon sektörü günümüzüde büyük veriden bağımsız olarak düşünülemiyor.

sağlık sektöründe büyük veri

Sağlık Hizmetleri ve Sigorta Sistemi için Büyük Veri

Büyük verinin belki de en önemli faydalarını sağlık sektörü içerisinde görüyoruz. Bu sektörde, büyük verinin insan hayatına nasıl yakından temas ettiğini fark etmek mümkün. Sağlık sektörü içerisinde büyük veri, öncelikli olarak kişisel sağlık verileri kapsamında karşımıza çıkıyor. Bir insanın dünyaya geldiği ilk andan yaşantısının sonuna kadar, sağlık sektöründen hizmet aldığı her an tüm bilgileri büyük veri içerisinde toplanıyor. Bu veriler ışığında hastalık eğilimlerini tespit etmek, erken müdahelede bulunmak ve bireysel verilerin değerlendirilmesi ile toplum sağlığına katkı sağlamak mümkün oluyor.
Sağlık hizmetleri alanında büyük veri, aynı zamanda sağlık operasyonlarında iyileştirme yapılması için de kullanılabilir. Sağlık personelinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sağlık servislerine yoğunluğun dengeli bir şekilde dağıtılması, alınan hizmet kalitesinin arttırılması için büyük veri fayda sağlayabilir.
Sağlık hizmetleri ile beraber değerlendirilebilecek bir başka alansa sigorta sistemi. Burada öncelikle veri güvenliğinden bahsetmek gerek… Bireysel verilerin büyük önem taşıdığı alanlardan bir tanesi de sigortacılık alanı. Bir kişinin hem sağlık durumu ile ilgili kayıtlar hem de finansal bilgileri sigorta sistemi için büyük bir önem teşkil ediyor. Bu verilerin uzun vadede toplanması ile, sigorta kapsamına giren riskler ve alınabilecek önlemler çok daha net bir şekilde hesaplanıp önlenebilirler.

bankacılık, finans, büyük veri kullanımı

Bankacılık ve Finans Sektörlerinde Büyük Veri

Rakamları en çok seven alanlar, şüphesiz ki bankacılık ve finans! Verilerle oldukça iyi anlaşan bankacılık ve finans sektörleri, büyük veriyi yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Bu alanlarda büyük veri kullanımı ile uzmanlaşma, sağlanan hizmetin çok daha kaliteli bir biçime gelmesini sağlıyor.
Bankacılık alanında büyük veri içerisine hesap hareketleri, krediler ve faizler, ve müşteri hizmetleri verileri yer alıyor. Bankacılık alanında büyük veri, ekonomik şeffaflığın sağlanması, kredi faizlerinin ayarlanması, bankalarda sunulan hizmet kalitesinin arttırılması için kullanılabilir. Bu alanda da veri güvenlinin öneminin altını çizmek gerek.
Gelelim finans alanına… Büyük veri bu kadar popüler olmadan önce bile finans alanında büyük veri kullanılmaktaydı. Bir şirketin kar ve zarar analizi, hisselerin borsadaki hareketleri, para birimlerinin verilen sürede birbirleri karşısında gösterdikleri hareketler bu alana dahil. Büyük veri sayesinde finans alanında doğru tahmin ve doğru yatırım yapmak mümkün.Bir Cevap Yazın